RASK ® CO₂ fri Smykker

CO2

Her gør du automatisk en stor forskel for Planeten og CO2.

Med et specialudviklet beregningsprogram for smykkematerialers CO2, kan vi tilbyde CO2 fri smykker ved hjælp af natur. Vores mål er -150% CO2 på maks 7½ år.

2024-04-13

Læs om forskel på Bæredygtighed med hensyn til CO2

Om Bæredygtighed og CO2!
Vi vil gerne gøre jer opmærksomme på de forskelle i bæredygtighed der er populære i øjeblikket.
Der er desværre meget stor forskel med hensyn til CO2.


Som de plejer: ☆ Ikke at gøre noget: ingen stjerner. 

Alle ved efterhånden, at der skal handles på vores udledning af CO2.


Genanvendt: 

Det betyder, at det CO2 der allerede er udledt, forøges når det genanvendte bliver videre behandlet.

Den gængse opfattelse er, at det sparer en stor mængde CO2, men glemmer den allerede udledte CO2 for grundmaterialet.


Genbrug: ★★
Det CO2 der er udledt forbliver det samme.

Den gængse opfattelse er, at det er fantastisk at genbruge, og at det sparer en masse CO2, men glemmer den allerede udledte CO2.


Reduceret: ★★★
Det CO2 der udledes reduceres en smule.

Den gængse opfattelse er, at det er fantastisk at reducere CO2, og det er det naturligvis, men den resterende CO2 er stadig for høj, og vil blive højere i takt med at befolkningstallet forøges.


Kompenseret: ★★★★
Det CO2 der udledes bliver i mindre eller større grad kompenseret, forhåbentlig ved hjælp af ekstra ny natur, der kan optage CO2.

Den gængse opfattelse er, at det er rigtigt godt at kompensere for CO2, men de fleste som kompenserer, får kun kompenseret en lille del af det samlede CO2, f.eks. for transport, men mangler resten.


CO2 neutral: ★★★★★
Det CO2 der udledes bliver kompenseret for 100 % CO2 ved hjælp af donationer til ny natur og ekstra regnskov.

Den gængse opfattelse af CO2 neutralt er, at al CO2 kompenseres ved hjælp af regnskov eller træer, som er godt, hvis beregningerne er tilstrækkeligt detaljerede i en god kvalitet.


- 150 % CO2: ★★★★★★
Al CO2 der er udledt, bliver kompenseret for 150 % CO2, hvilket betyder, at der sendes ekstra hjælp til vores Planet. Ud over den udledte CO2, fjernes der yderligere CO2, hvilket betyder at der aktivt fjernes CO2 fra vores fælles planet, til gavn for de kommende generationer.

Med dette tiltag, som er det bedste tiltag der findes på vores planet i skrivende stund, sørger man for at kompensere al CO2, samt give vores planet en ekstra hånd med at få fjernet den alt for store mængde CO2 i vores atmosfære.

Hvis dette var en global regel, ville der ikke gå ret mange år, før vi havde vendt CO2 kurven.


Vi håber at i ved hjælp af denne korte beskrivelse, kan se hvilke forskelle der er vedrørende de forskellige bæredygtige tiltag der findes i øjeblikket.

#rask
#co2
#bæredygtighed


En vigtig omstilling

Vi ved, at det bliver en meget langvarig og vigtig omstilling, at ændre på vores tankegang, købsvaner og kostvaner, hvis vi skal hjælpe vores planet af med CO2.

Vi starter i det små, for at vise en vej, og vi har brug for hjælp fra vores kunder og følgere til at sprede budskabet.

Det er muligt at gøre en forskel, hvis vi anvender et mere intelligent koncept. Og det kræver samtidigt en ihærdig indsats og viden.


Hjælp os med at hjælpe ved at sprede et positivt budskab.

Derfor er det bedst at købe CO2 neutrale varer:

2024-03-10:

Nogle spørger hvorfor det er bedst at købe CO2 neutrale varer.

Fremover er vi nødt til at gøre tingene lidt mere intelligent.


Grunden til at CO2 neutrale varer er bedre for vores Planet er, at det samlede CO2 aftryk der ved er fjernet, eller bedre endnu, er med til at fjerne både sit eget aftryk og allerede eksisterende CO2 fra vores atmosfære.


Den globale opvarmning er accelereret med en hastighed som kommer bag på planetens eksperter, hvilket skyldes drivhusgasser i vores atmosfære, som holder på varmen på vores Planet.


Vi skal alle være med til at fjerne CO2, hvis vi vil opnå et behageligt klima for os selv, og for de kommende generationer.


Derfor støtter vi udelukkende salg af CO2 neutrale varer, kompenseret for mindst 100%-150% CO2, eller bedre.

Vi vil ikke være med til at udlede CO2, uden at fjerne den igen, så hurtigt som muligt.

Et eksempel:

En traditionel diamantring med en naturlig diamant udleder meget CO2, fra materialer, produktion og fragt.

En tilsvarende diamantring med en laboratorieskabt diamant, og eventuelt af guld i en lavere koncentration, udleder stadig meget CO2, dog mindre.

Hvis vi skal undgå at presse vores Planet, bliver vi nødt til at fjerne den CO2 som ovennævnte varer udleder eller har som CO2 aftryk.

Ved at beregne hvor stort et aftryk, hver enkel varer har, hvorefter den tilsvarende mængde CO2 fjernes fra vores atmosfære, over en maksimal periode på 5 år, vil varen blive CO2 neutral, og de donerede træer eller skovarealer, vil efter denne periode, hjælpe vores Planet med at fjerne endnu mere CO2.

Det er den bedste metode til at afværge global opvarmning på vores Planet, med mindre vi helt skal vælge, aldrig at købe nogle varer.

Om RASK Smykker: Her handler det om vores Planet og CO2.

2024-02-28:

Om virksomheden RASK Smykker:

Et helt nyt koncept inden for CO2 neutrale smykker.

Vi ønsker at holde fokus på at fjerne CO2 !

At reducere CO2 mener vi ikke længere er en holdbar løsning - der skal fjernes mere end 100% CO2!.


Vi synes du skal have mulighed for at vælge CO2 neutrale smykker, der hjælper vores Planet med at få reduceret det samlede CO2 aftryk.

Det unikke smykke koncept, sørger for, at kompensere hvert enkelt smykke for mindst 150% CO2.

Et smykke fra RASK Smykker, er derved med til at reducere det samlede CO2 aftryk på vores Planet.

Smykket i sig selv bliver kompenseret for 100% CO2, og dertil reduceres der yderligere CO2, for at nedbringe det samlede CO2 aftryk på vores Planet.


Lagring eller opsamling af CO2 sker ved hjælp af naturen.

Smykkerne kompenseres ved hjælp af plantede træer, eller udvidelse af regnskovsarealer.


Vi er en virksomhed som gerne vil hjælpe med at gøre det bedre for de næste generationer ved at fokusere på CO2.


Ekspertise: Beregning af CO2 og kompensation af CO2 vedr. Smykkematerialer.

Vi samarbejder med de brands som ønsker at være med til at fjerne CO2.


Fremtiden:

2024-03-04:

Vi tænker meget på fremtiden, og hvad der vil ske.

Det vi oplever, er desværre, at de færreste af vores planets befolkning på mere end 8.000.000.000 mennesker, tænker på planeten først.

Vi har allerede løsninger som kan forhindre en global katastrofe, men næsten ingen vil benytte sig af dem.


Når man sidder med beregninger af CO2, bliver det meget tydeligt, at hvis vi ikke fjerner både al den CO2 som udledes nu, samt noget af den CO2 som allerede findes i vores atmosfære, vil vi aldrig komme i mål med, at kunne aflevere en planet i bedre balance til vores efterfølgere.


Vi oplever, at det eneste de fleste tænker på, når de køber varer er, at prisen på varerne er i fokus, ikke vores fælles planet.

Med et meget begrænset tiltag for hver vare, vil vi hurtigt kunne ændre udviklingen, vel at bemærke, hvis alle gjorde det samme.


Bliver vi ved med at gøre det samme, vil vi fortsætte fortætningen af CO2 og forværre planetens balance.

Det er vigtigt at vi får ændret det, og at det skal gå hurtigt. Hastigheden af en forandring, er essentielt, idet naturen, som indtil videre er vores eneste

ressource til at ændre situationen, skal have tid, tid til at gro, tid til at opfange CO2 for os.

Også vores store lager af CO2 verdenshavene skal have hjælp til at forbedre planteplankton og planter, hvis vi skal i mål med en ændring.


Vi stå som mennesker med en meget stor opgave.

Vi skal have ryddet op i forurening,

Vi skal have udviklet materialer, som kan genbruges næsten 100% igen og igen.
Vi skal have lavet systemer, for indpakning mv, som kan indgå i en cyklus.

Vi skal hele tiden øge plantearealer.

Vi skal udvide biodiversiteten.

Vi skal hjælpe verdenshavene med at optage CO2, samtidigt med at vi fjerner mere end 100% af den CO2 vi selv udleder.


Lad os handle på det alle sammen i fællesskab.


Tænk bæredygtighed i procent CO2 af CO2 aftryk, og en befolkning på ca. 8.100.000.000!

Når vi tænker på, at alt i princippet udleder CO2, og at vi potentielt skal multiplicere med Planetens befolkning på ca. 8.091.000.000, er det vigtigt at have fokus på alle CO2 udledninger, der er forbundet med et smykke, eller en anden vare.


Her har du et link til at se Planetens befolkning og det samlede CO2 udledninger.


Det gør en uendelig stor forskel, om der, for eksempel doneres 1 m² regnskov, eller 10-100 gange mere regnskov hver gang et smykke sælges. Multipliceres dette aftryk med 8.090.000.000, giver det en ekstrem stor forskel.

Det nytter ikke, kun at kompensere for transport, eller produktion - det hele skal med i beregningerne. Vi kompenserer for 150% CO2 for at hjælpe Planeten.


-10% CO2 aftryk = 90% CO2, det gør kun meget lidt nytte.
-150% CO2 aftryk = -50% CO2, det gør derimod en stor forskel.


Vær meget opmærksom på, hvad virksomhederne skriver om deres CO2 neutralitet!

CO2 neutral Transport - Det betyder, at kun transport er CO2 neutraliseret!

CO2 neutral produktion - Det betyder, at kun produktionen er CO2 neutral.

CO2 neutrale varer - Det betyder, at alle CO2 aftryk vedrørende varens tilvejebringelse, transport, produktion, materialer og andre CO2 aftryk, bliver kompenseret!

CO2 neutrale smykker, kompenseret for 150% CO2 - Det betyder, at der kompenseres for alle CO2 aftryk fra smykket med 150%, for at hjælpe vores Planet.


RASK, Smykker med det første og største fokus på CO2.


Her nøjes vi ikke med at reducere CO2 - Vi fjerner CO2.

Her kompenserer vi for hele 150% CO2 ved hjælp af naturen - det er bedre for planeten på længere sigt.


At skabe et smykke koncept som fjerner CO2 er ikke en let opgave.
I flere hundrede år, har mennesker stræbt efter lette løsninger, og billige løsninger - Vi bliver nød til at gøre det bedre.

Beregninger vedrørende CO2 er komplekse, især med alle de facetter der forekommer inden for smykkeindustrien.

Et koncept til løsning af disse problemer er nu udviklet, og vil til stadighed skulle justeres i takt med at CO2 aftryk på planeten ændrer sig.

Vi må indse, at det kommer til at tage mange år, inden menneskers holdninger til CO2 er ændret tilstrækkeligt.


Smykkedesign Ingeniør, Salg af Smykker, beregnet og kompenseret for CO2.


Online Smykkeforretning. Vi sænker CO2.


CO2 Neutral Smykke Bæredygtighed.

Vi tænker bæredygtighed i procent CO2 i forhold til CO2 aftryk.

Smykker fra RASK er 150% CO2 kompenserede for at hjælpe vores planet.


Let's go CO2 neutral 💚🌍🌳


Et helt unikt og nyt smykke koncept, udelukkende med bæredygtige smykker ved CO2 kompensation.

RASK ® Giver dig mulighed for at købe CO2 Neutrale Smykker online.

Vi beregner smykkers CO2 aftryk, og Kompenserer smykker for 150% CO2, for at hjælpe vores Planet. Udviklet på baggrund af Consito´s anbefalinger, med baggrund i Brundtlandrapporten.

Vores fokus ligger på det alt overvejende største problem for vores planet, hvilket uden tvivl er CO2 udledning, og global opvarmning.

Vi skal have flere skovarealer på vores planet, og det skal gå hurtigt, imens vi venter på eksperter, grøn udvikling og politik.


Rask ® Hjælper Dig, Planeten, Leverandører og Brands med Smykker, kompenseret for CO2.

Vi kompenserer med 150% CO2 lagring i træer og skovarealer, for at være sikre på at hjælpe vores Planet bedst muligt.

Tænk Bæredygtighed i procent CO2!

Hvis vi skal problemerne med CO2 til livs, skal vi gøre det klogt.

Vi skal give kunder og forbrugere mulighed for at vælge CO2 kompenserede varer, en kompensation på mere end 100%,!


En god idé, vi meget gerne vil give videre til andre!


Hvis forbrugere skal have en chance for at kunne gennemskue bæredygtighed, burde det måles i CO2, og oplyses i procent!


Alt har et CO2 aftryk som udgangspunkt!


Hvad er CO2 bæredygtigt?


Udelukkende varer som er kompenseret, for mere end 100% CO2 er CO2 bæredygtige!


Almindelige varer lige nu, er ikke CO2 kompenserede, derfor ændres CO2 belastningen ikke til det bedre!

Genbrug er ikke CO2 kompenseret, hvorfor det derved ikke batter ret meget at genbruge!

EL-Biler er ikke CO2 kompenserede!
Vindmøller er ikke CO2 kompenserede.
Solceller er ikke CO2 kompenserede!

Smykker er sædvanligvis ikke CO2 kompenserede!


Det skal vi have gjort noget ved, og vi skal gøre det så hurtigt som muligt!


Hvor mange procent er dit bæredygtige koncept? dette spørgsmål kunne og burde stilles til mange forskellige udbyere af "bæredygtige" varer.

Nogle gør transport bæredygtig, andre genanvender materialer, og betegner det som bæredygtighed, men hvor bæredygtigt er det i procent?

RASK.Jewelry gør smykkerne 150% Bæredygtige ved beregning og kompensation i CO2..

Alle forbrugsvarer burde klassificeres sådan, efter vores koncept.Bæredygtighed i procent

NYE SMYKKER (CO2 neutrale Nye smykker).

Smykker fra RASK er smykker fra forskellige Brands og forskellige Leverandører, udvalg til at blive CO2 kompenseret for 150% CO2.

Se Webshop Nye Smykker.

UPCYCLEDE SMYKKER (CO2 neutrale Upcyclede smykker).

Upcyclede smykker fra RASK, er smykker fra forskellige Brands og forskellige Leverandører, som er blevet kontrollerede, og renoveret eller poleret op så de fremstår som nye smykker, udvalgt til at blive CO2 kompenseret for 150% CO2.

Se Webshop Upcyclede Smykker.

Hvad er CO2 Neutrale Smykker?

CO2 Neutrale smykker, er smykker kompenseret for mindst det samme CO2 aftryk, som smykket har belastet vores planet med.

Kun ved beregning af det estimerede CO2 aftryk, og den estimerede CO2 lagring, er det muligt at opnå CO2 Neutralitet.


Smykker belaster vores planet med CO2, lige som alle andre varer!


RASK har udviklet et beregningsværktøj til beregning af smykkematerialernes estimerede CO2 aftryk.

Der anvendes CO2 værdier baseret på videnskabelige kilder. 
CO2 værdierne er valgt højere end kun et gennemsnit, for at være sikker på at der ikke medtages for lidt CO2 i beregningerne.


Lagring af CO2 i Træer og Skovarealer, skal være med til at nedbringe denne CO2.

Vi anvender de leverandører af Træer og Skovarealer, som oplyser, at der er tale om nye træer og nye skovarealer, så vi med stor sandsynlighed opnår, at tilføje nye Træer og Nye Skovarealer til at udvide Planetens mulighed for at fjerne mere CO2 end i øjeblikket.


Træer og Skovarealer dedikeres til det enkelte smykke, og anvendes kun en gang. Hvert enkelt smykke får tilegnet sig det antal træer, eller det skaovareale, som kan fjerne 150% CO2 over maksimalt 7½ år. Herefter skal træerne og skovarealerne fjerne mere CO2 fra vores Planet.


Virksomhedsbeskrivelse Rask ®: Smykker fra det registrerede varemærke Rask ®:
Rask ® - Rask Jewelry Denmark, har verdens mest bæredygtige smykke koncept, som gør smykker mere end almindeligt bæredygtige, smykkerne er sammen med naturen med til at reducere planetens samlede CO2.
Hvert enkelt smykke beregnes med hensyn til CO2-aftryk og bliver kompenseret med hele 150% over en kortere periode, hvilket er med til at hjælpe vores smukke planet.
Som en ekstra bonus modtager du et CO2-certifikat, der beviser, at smykket er blevet CO2 kompenseret af Rask ®.
Rask ® donerer de træer eller det skovareal, som er nødvendigt for at hjælpe vores planet.
Hensigten med dette skønne smykke koncept, er at udvide antallet af træer og skovarealer på vores planet.
Dette gøres for at fjerne mere CO2 end smykkerne selv har belastet planeten med.

Det betyder, at Rask Jewelry Denmark – det registrerede varemærke Rask, har taget initiativ til at reducere CO2-udledningen, der er forbundet med fremstillingen af alle smykker og smykkematerialer.
Dette gøres ved, ikke kun at optimere produktionsprocessen for at minimere energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Dette gøres for at fjerne mere end smykkets CO2-udledning.
Ved hjælp af Rask ®, er det hensigten, at udvide klimaprojekter, der reducerer eller neutraliserer CO2-udledningen.
På denne måde kan Rask Jewelry Denmark sikre, at smykker købt gennem Dem, har en minimal miljøpåvirkning og bidrager til at bekæmpe klimaforandringerne.Rask ® har startet dette unikke koncept op, idet vi er blevet opmærksomme på, at genbrug eller genanvende smykker og smykkematerialer, ikke er tilstrækkeligt til, at afhjælpe Planetens CO2!

En kort forklaring får du her:

"Genbrug" og "genbrugte" materialer som guld og sølv, kan være af nyere herkomst.

Lad os antage, at der for kort tid siden er blevet produceret et smykke af guld eller sølv, og dette smykke ikke er blevet solgt. Smykket eller rest materialer fra dette smykke, bliver derfor omsmeltet eller solgt som genbrug. Det fjerner ikke smykkets CO2 aftryk på vores Planet!

Hvis smykket, eller metallet fra smykket, omsmeltes, bidrager dette desuden til et højere CO2 aftryk.

Derfor vil det ikke være bæredygtigt for vores Planet, i den forstand som vi forventer.

Vi mener, at først når materialerne bliver CO2 kompenseret, er der være tale om egentlig bæredygtighed.


En nytænkning inden for bæredygtige smykker, hvor smykkerne kombineres med natur for at hjælpe Planeten med at fjerne CO2.

Smykke konceptet udspringer af en ingeniørmæssig og videnskabelig tilgang til smykkematerialer og CO2.


Et hvert enkelt smykke er unikt i både materialer og vægt, og har derfor forskellige aftryk på Planeten.


Rask ® har fået udviklet et CO2 beregningsprogram, for smykkematerialer, metal og ædelsten mv., som kan fastlægge, et estimat af, det enkelte smykkes CO2 aftryk på vores Planet, med rimelig god nøjagtighed.

Dette gør virksomheden i stand til at beregne hvor meget det enkelte smykke skal kompenseres.


Rask ® CO2 kompenserer både nye smykker og brugte smykker for at hjælpe vores Planet.

Vi har p.t. en Webshop for Nye Bæredygtige Smykker & en Webshop for Upcyclede Brugte Bæredygtige Smykker.


Naturens evne til at fjerne CO2 ved hjælp af træer og skovarealer er taget i brug for at fjerne det der svarer til 150 %, eller mere, af hvert enkelt smykkes aftryk.

Træer og skovarealer doneres for at indfange og lagre CO2, den første periode kompenseres smykkernes eget aftryk i en periode på 5 til 10 år, hvorefter den donerede natur får lov til kun, at optage, meget mere, CO2 for at hjælpe Planeten.


Det er vigtigt for os, at der ikke er tale om eksisterende skov eller eksisterende træer - Vi forsøger at finde de samarbejdspartnere, som planeter nye træer og udvider skovarealerne på vores planet.


Et meget smukt koncept, som er med til at hjælpe Planeten når du handler smykker på vores webshop.


Rask ® har seriøsitet, ansvarlighed, og CO2 indbygget i sit dna, og har et meget stort hjerte for bæredygtighed.


Hvem kan være med?

Alle leverandører og Brands, som ønsker at være seriøse inden for bæredygtige smykker, og som overholder nogle enkelte krav, til kvalitet og pris, kan være med.

Vi tager imod, og guider de grossister, leverandører og Brands, som ønsker at være en del af vores unikke smykkekoncept, hvor de bæredygtige smykker sælges gennem webshoppen hos Rask ® Jewelry Denmark, så vi er sikre på, at der doneres det rette antal træer, og det rette skovareal, efter smykkerne er vejet og inspiceret.
Vi tager også imod, leverandører af nye træer og nye skovarealer, som kan konkurrere på kvalitet og pris.


Smykkerne, prisen, leveringstiden og CO2

Smykkerne kommer fra forskellige leverandører og brands, som overholder de Danske regler for smykkematerialer.

Leverandørerne tillader, at Rask ® køber mindre mængder, så der undgås spild.

Leverandørerne ligger inde med smykkerne på deres eget lager, og leverer smykkerne til Rask ®, når de bestilles på webshoppen af dig.

Når du køber de smykker du gerne vil have, og undgår at bytte smykkerne, undgår vi også spild.


Pris og rabat beregnes for smykkerne, for at tilbyde dig unikke smykker med CO2 certifikat, til fornuftige priser og rabatter, som ikke belaster vores Planet.


Leveringstiden gøres så kort som det er muligt, men er dog lidt længere om, at nå frem til dig.
Vi holder dig løbende orienteret om leverancen, og eventuelle restordrer hos leverandørerne.


Når smykkerne når til Rask ®, bliver smykkerne kontrolleret og testet, samt vejet, så deres aftryk kan fastsættes korrekt.

Rask ® udfærdiger beregningerne hurtigt, og der laves et smykke-CO2 certifikat til dig, som leveres sammen med det smykke, der er blevet solgt.

Smykket og de donerede træer, eller skovarealer, er med til at hjælpe vores Planet, og giver en tilfredsstillende følelse af god samvittighed.

Vores anbefalinger til valg af smykker

Bæredygtighed og investering kan gå hånd i hånd.


Vi synes, det er vigtigt, at smykker skal kunne holde længe.


Derfor anbefaler vi, at vores kunder køber smykker i gult guld. Gult guld har den egenskab, at det holder meget længe, og kan poleres op hvis der kommer brugsspor.

Der er ingen overflade som skal vedligeholdes, som ved rhodineret eller forgyldt metal.


Holdbarheden og et reduceret behov for vedligeholdelse er en bæredygtig metode til at hjælpe vores Planet.


Som bonus ved køb af gult guld, har det en høj egenværdi, som højst sandsynligt vil stige i fremtiden, som en investering. På et tidspunkt, vil værdien sandsynligvis, overstige købsprisen, hvis man venter længe nok.


Guldpriser er over en årrække kun steget i værdi.

Vi finder priser og grafer over metalpriser, og guldpris udviklingen over 10 eller flere år for rent guld med linket, og viser dig grafen som foto herunder.

Opdag forskellen mellem at reducere og kompensere for CO2

Den bedste grønne Løsning på CO2 og smykker

Vi anvender beregninger som estimerer hvert enkelt smykkes aftryk på vores planet for, at fastlægge hvor meget CO2 der skal kompenseres for.


Smykker er ikke rene vidundere når det drejer sig om CO₂, derfor mener vi at dette tiltag er nødvendigt for at hjælpe vores planet mod for meget CO₂.


Beregningsprogrammet opdateres jævnligt, og tilpasses nye oplysninger inden for CO₂.
Til beregninger anvender vi altid det nyeste program.


Billedet viser forskellen mellem at reducere CO₂ (Vandret) og Kompensere for CO₂ med vores metode. (Skrå).

RASK ® Jewelry Denmark.

Bæredygtige - CO2 kompenserede Smykker.
CO₂ kompenserede Smykker med stor omtanke for vores fælles planet.


Webshop Smykkeforretning


Besøg kun efter aftale.


Rask ® tilbyder dig at passe godt på vores fælles Planet når du køber smykker på webshoppen.


Rask & CO2:
Alle smykkerne, som stammer fra forskellige leverandører og brands, beregnes for CO₂e og kompenseres med 150% ved hjælp til planeten med skovarealer og træer til at opsamle mere end det beregnede aftryk.


Sammen med smykker får du et CO₂ Certifikat.


CO₂e Beregningerne og kompensationerne, er baseret på ingeniør videnskabelige beregninger af hvert enkelt smykke forud for salg.


Vi samarbejder med smykkeleverandører, smykke brands og virksomheder der planter nye træer og udvider skovarealer samt bevarer eksisterende skovarealer i Danmark og i udlandet.


Vores planet trænger til vores hjælp til at fjerne mere CO₂ end smykke-materialernes egen belastning.


Ønsker du at kontakte virksomheden sker det pr. besked eller mail.

Vi vil gerne hjælpe dig, og vi svarer dig altid så hurtigt vi kan, som regel inden for 24 timer.


Se og følg os på de sociale medier:
Facebook
Instagram

Pinterest

YouTube

Google

Trustpilot


⭐⭐⭐⭐⭐ (Indtil videre har vi kun fået 5 stjernede anmeldelser som vi er meget stolte af.)

Et helt unikt og mere bæredygtigt smykkekoncept.

Smykker med omtanke.

Smykker kombineret med natur.

Smykker kompenseret for 150% CO2.

Rask ® 

Bæredygtige - 150% CO₂ Kompenserede Smykker i Danmark.


Det primære ved det unikke smykkekoncept er, at alle smykker kan beregnes for CO2 aftryk ved hjælp af et specialudviklet ingeniør program.


Det giver Rask Jewelry Denmark en enestående viden og mulighed for, at kompensere for smykkernes CO2 aftryk. 


Alle smykker beregnes for CO2 aftryk, og kompenseres med 150% CO2 for at fjerne mere CO2 end smykket har udledt - Det er den bedste bæredygtighed vi kender.


Træ & Skov projekter i Danmark og i Afrikanske regnskove.

Et nyt unikt bæredygtigt Smykkekoncept.

RASK blev etableret i 2020, med baggrund i at forbedre bæredygtighed for smykker, vi opdagede et behov for at gøre smykker og smykkematerialer mere bæredygtige.


Anvendelse af genbrugsmaterialer inden for smykkeindustrien er ikke tilstrækkelig til at opnå et tilfredsstillende resultat inden for bæredygtighed. 
Vores fokus er CO2 og primært kompensering og fjernelse af CO2 fra smykkeindustrien.

For at fjerne CO2 kræver det, at CO2 kan beregnes for smykkematerialer og smykker.

Det er blevet vores spidskompetence.

Med Ingeniør / teknisk baggrund for vores beregninger har vi fået udviklet et beregningsprogram baseret på videnskabelige værdier.


Rask ® et nyt mere bæredygtigt smykkekoncept med smykker i webshop.

Natur og smykker kombineres for at hjælpe vores Planet.


Rask har sandsynligvis det mest bæredygtige smykkekoncept globalt.


Rask har fokus på smykkernes bæredygtighed med hensyn til CO2.Det betyder blandt andet, at Rask er en mindre virksomhed, som ønsker at tilpasse sin størrelse, til den aktuelle situation med hensyn til bæredygtighed og efterspørgsel på bæredygtige smykker.


Det unikke koncept indebærer også et lidt andet syn på lager og leverancer.

Smykkerne hentes kun hjem fra leverandører, såfremt der er et salg til en kunde, for at reducere spild og CO2 aftrykket til et minimalt niveau. det giver en lidt anden arbejdsgang.


Vi har fokus på, at der kompenseres for mere CO2 end det det enkelte smykke har på vores planet, dette gør vi fordi planeten har brug for en ekstra god indsats for at reducere CO2.


CO₂ Smykker

Smykker i forskellige prisklasser til et bredt publikum, fra forskellige leverandører.

Webshop CO₂ Smykker nyt >

Webshop CO₂ Smykker brugt >

Sociale medier

Følg os, og del os med andre.

Facebook >   

Instagram >

Youtube >

Trustpilot

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål.

Trustpilot >

Wikipedia

Vores logo på Wikipedia.

Smykkebrand med bæredygtige og CO2 kompenserede smykker.

Rask Jewelry Denmark A brand new jewelry concept to help our world remove carbon emissions.

Rask : CO2 kompenserede Smykker Danmark.
Rask ® Hjælper vores Planet
Rask ® Ringe
Rask ® Øreringe
Rask ® Kæder
Rask ® Vedhæng

Dette er et tidligere opslag.

Om Rask Jewelry Denmark

Hos Rask Jewelry Denmark, kan du være med til at beskytte vores fælles Planet når du handler smykker.

Vi er gået et stort skridt videre med et beregningsprogram til CO₂ kompensation, idet et træ pr. smykke langt fra er nok til alle smykker.

Når vi sælger et smykke går vi efter at donere nye træer og skovarealer til at opsamle CO₂ i mange år frem.

Vi nøjes ikke med at reducere CO₂ idet det ikke er tilstrækkeligt - vi kompenserer med 150% over en kortere periode end træernes levetid, så kan de hjælpe vores planet i mange år frem med, at fjerne mere CO₂ end smykkernes eget aftryk.


Rask ® Smykker Danmark.

Smykker med omtanke.

Smykker kombineret med Natur.

CO₂ kompenserede Smykker.

Grundlagt i 2020.

Siden 2020 har Rask ® Smykker udviklet og udbygget et CO₂-Beregningsprogram til smykker og antallet af leverandører.

Vi vil gerne give forbrugerne mulighed for at vælge smykker med omtanke for miljøet og klimaet på vores planet.

Alle smykker fra Rask Smykker bliver beregnet for klimaaftryk og bliver CO₂ kompenseret med et plus til vores planet.

Udvalget af smykker er under konstant udvikling hos Rask ® Smykker.

Vi forsøger at udvælge de bedste smykker iblandt vores forskellige leverandørers smykker.

Virksomheden er i en kategori for sig selv, som endnu ikke findes i Googles kategorier.

Virksomheden sælger smykkerne på online webshops med nye smykker og brugte smykker.

Vi vil ikke belaste planeten med unødigt mange smykker, derfor Har vi valgt, at bestille smykkerne hjem til vores kunder.

Vi kan tilbyde smykker fra leverandører og brands.

Diamo Diamonds.

New Bling.

Lovebird.

Samt flere.

Sammen med et smykke fra Rask ® Smykker, vil du modtage et CO₂ certifikat der dokumenterer at smykket er CO₂ kompenseret.

Vi går ind for biodiversitet og beskyttelse af træer og skove, samt udbygning af verdens skove generelt, samt andre naturlige tiltag til at forøge reducering af CO₂ på Jorden.


Lad din interesse for smykker føre dig til et unikt univers inden for CO₂ kompenserede Smykker i Danmark hos Rask ® Smykker Danmark.

Vi støtter Grønne tiltag:

• Genbrug af materialer og sortering inden for alle materialer til genanvendelse.

• At virksomheder har et så lille et aftryk som overhovedet muligt.

• At vi bør give vores Jord fuld kompensation for CO₂ aftryk hurtigere.


Besøg Rask Jewelry Denmark og del din oplevelse med andre.

https://rask.one

https://rask-smykker.dk


Dette er et tidligere opslag.

Om vores syn på bæredygtighed og den grønne løsning på CO2


Vi er et SMV med et meget lille aftryk på vores planet.
Vi har vejet emballage vi modtager sammen med smykker, for at fastslå, hvor stort et emballage aftryk vi skal medregne når vi beregner smykkernes CO₂.

Vi går meget ind for, at alt skal sorteres og genbruges på den bedst tilgængelige måde.

Vi går ind for, at smykker skal kunne holde længe, og skal kunne repareres eller genbruges.
 • Vi har udviklet et CO₂-beregningsprogram for smykkematerialer, så vi er i stand til at beregne det enkelte smykkes aftryk.
  Det giver os mulighed for at fastlægge hvilken CO₂ kompensation hvert enkelt smykke skal have.
 • Alle smykker fra Rask ®, dyre som billige, kombineres med natur, så de hjælper med at fjerne CO₂.
 • Vi arbejder hele tiden på, at forbedre den bedst mulige bæredygtighed - Vi indsamler oplysninger om klimaaftryk fra materialer, og anvender disse data til at estimere hvert enkelt smykkes CO₂ aftryk, så det samlede aftryk neutraliseres for at hjælpe vores planet og de kommende generationer.
  Vi beregner hvor mange træer / hvor mange kvadratmeter der skal plantes for hvert enkelt smykke for at kompensere for CO2 over en fastsat periode.
 • Vi har udarbejdet forskellige løsningsmodeller, som er illustreret på ovenstående billede.
 • Vi anbefaler, at du køber smykker af god kvalitet så de holder længere, derfor anbefaler vi dig at købe ægte sølv og ægte guld, helst uden overfladebehandling.
 • Vi lægger vægt på kvalitet inden for smykker, tests, beregninger og kompensation.
 • RASK ® er et Dansk Varemærke og Dansk Navnestempel.
 • Du kan kontakte os på både dansk og eventuelt engelsk.
 • Altid Sikre betalinger i webshop.
 • Altid gratis forsikret fragt til din hjemadresse.
 • 5 stjernede anmeldelser på Trustpilot. 
 • Konkurrence dygtige priser (i forhold til kvaliteten og CO₂ kompensationen.)
 • Forholdsvis korte produktionstider - RASK har gode leverandører som leverer så hurtigt som det er muligt.
 • Hjemmesiden har et meget stort udvalg af smykker, som vi kan bestille hjem til dig
 • Kontakt Kundeservice med en besked eller en mail, hvis du er i tvivl - Vi hjælper gerne.
 • I tilfælde af fejl på smykker, som ikke er opdaget ved kontrol før forsendelse, sikrer vi gratis returnering.
 • Returpolitik: 14 dages returret, det koster dig kun returporto.
 • Et firma med et meget stort hjerte for vores fælles planet.
 • Et smykke fra RASK ® bliver altid kompenseret med træer for at reducere CO₂ - vores eget mål er 150% kompensation inden for maksimalt 10 år, gerne kortere tid.
  Nye træer skal naturligvis have tid til at gro sig store, når smykket er neutraliseret hjælper træerne med at opsamle mere CO2 fra Planeten end de selv har af aftryk.

Dette er et tidligere opslag.

Om RASK® - Et smykke fra RASK ® Smykker er altid unikt.


Vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe vores fælles Planet mod CO₂.

Næste generations bæredygtige smykker mener vi skal være CO₂-neutraliseret med 150 %.


Om Virksomheden:

Vi går ind for at beskytte vores Planet mod CO₂.

Vi går ind for, at alle materialer skal kunne genanvendes.

Vi går ind for at beskytte og udvide den eksisterende biodiversitet.

Vi går ind for at sortere og genanvende alt affald i de rigtige grupper.

Vi går ind for, at kompensere for alt CO₂e der udledes, minimum med 100%.

Vi går ind for at varer skal have lang levetid, og skal kunne repareres.

Vi går ind for, at alle varer bør CO₂e kompenseres med min. 100%.

Vi går ind for at beskytte og udvide den eksisterende biodiversitet.

Vi går ind for at smykkematerialer kompenseres.

Vi går ind for flere træer og flere skove.

***

***

**

**

***

****

**************


RASK Smykker Danmark er, helt bevidst, en mindre virksomhed med et meget lavt CO₂-aftryk på planeten.

Vi har udviklet et beregningsprogram sammen med en ingeniør, så vi kan beregne alle smykke materialernes forskellige CO₂-aftryk, og sammensætte dette til et samlet aftryk for det enkelte smykke.

Når vi kender det enkelte smykkes CO₂-aftryk, kan vi også kompensere for det, og det gør vi ved hjælp fra naturen selv, da vi kan beregne det antal træer der skal til for at, CO₂-neutralisere smykket.
Vores koncept går på at CO₂-neutralisere de enkelte smykker med ikke mindre end 150% over en periode på maksimalt 10 år.


Når du bestiller et smykke:

Vi bestiller det hjem til dig, tester og kontrollerer samt vejer det.

Beregner smykkets CO2 aftryk.

Kompenserer for 150% CO2 ved hjælp af træer som vi donerer til smykket.

Smykket CO2 neutraliseres over en tidsperiode, hvorefter træerne vil hjælpe vores planet yderligere med at fjerne CO2 fra kloden.Smykker fra Rask hjælper med at fjerne CO₂ ved hjælp af træer.

Smykker med CO₂-Certifikat kan kun købes hos RASK® Jewelry Denmark.


Det helt unikke Brand RASK® Jewelry Denmark..

Smykker undersøges, testes og analyseres for at fjerne deres CO₂ aftryk på vores fælles Planet.

CO₂-aftryk beregnes og kompenseres med 150 % fjernelse af CO₂ fra vores Planet.

Smykker fra RASK fjerner derved CO₂ fra atmosfæren over tid, hvilket er bedre end kun en delvis reduktion af CO₂.

Dette er et tidligere opslag.

Mål og mission:

Vores eneste Planet har brug for vores hjælp.

RASK® har et mål om at gøre det enkelte smykke mere end   CO₂-kompenseret for CO₂-belastningen.

Vi arbejder ligeledes på, en Certificeringsordning og har et bud på mærkning af CO₂ kompenserede smykker.

Vi arbejder på, at alle smykkefabrikanter kan få beregnet og solgt deres smykker som CO₂ neutrale gennem RASK ®.

Arbejdet pågår til stadighed.

Dette er et tidligere opslag.

HVAD ER BÆREDYGTIGHED? (Et eksempel)
Betegnelsen ’bæredygtighed’ er baseret på det holistiske
bæredygtighedsbegreb, som blev skabt af Brundtland Kommissionen med
udgivelsen af rapporten Our Common Future (også kaldet Brundtland
rapporten) i 1987.
Brundtland rapporten var den første til at fokusere på global bæredygtighed og
lancerede en omfattende indgang til bæredygtighed, som inddrog de sociale,
økonomiske og miljømæssige aspekter. Målet for Brundtland Kommissionen var at
vise vejen til en fremtidig udvikling:
"(…) som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige
generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare"
Brundtland-rapporten (1987).


I dag møder vi mange former for bæredygtighed, her har du lidt oplysninger om vores holdning til de forskellige former for bæredygtighed.


Hvad er bæredygtighed?

Alle former for varer udleder CO2 ved fremstillingen! Genanvendte materialer har også udledt CO2!


Hvad er CO2 ?

CO2 er som en fugl man holder i hånden før man producerer varer, den er indholdt i alt hvad man rører ved og har tænkt på at bruge til sine varer.

Når man laver varer flyver fuglen væk fra sine hænder, op i luften, op til himlen.

Når man forestiller sig, at man havde en håndgribelig fugl i hænderne, er den nu fløjet, men er ikke blevet væk - man kan bare ikke se den længere - Den kan være alle steder i vores atmosfære, nær ved jorden eller højt oppe over skyerne.

Det vi forsøger nu, er at finde og indfange fuglen igen, selv om det virker umuligt.

Måske finder vi aldrig den samme fugl igen, men vi forsøger at indfange små dele af fuglen, forskellige steder på jorden.

Vi fanger noget, og over tid fanger vi mere end det der svarede til den oprindelige fugl - måske fanger vi næsten komponenterne til to fugle, fra andre steder på jorden, og placerer den i forskellige træer og skove på vores planet, hvor den forhåbentligt vil leve længe, til gavn for alle mennesker.


Vi mener, at varer først er bæredygtige når de når netto CO2 neutralitet - og vi går endda et skridt videre for at hjælpe vores planet - vi ønsker at kompensere for 150% CO2 for varer.


Vi har fået udviklet et beregningsprogram, som kan fastslå hvilket aftryk et hvilket som helst smykke har haft på vores planet - Dermed har vi mulighed for, også at kompensere dette aftryk ved hjælp af lagring af CO2 i skove og træer, hvis vi udvider skovene og antal træer der befinder sig på vores planet.


Vores CO2 kompensation sker ved hjælp af donationer til nye træer og nye skovarealer, som der er for få af i verden i øjeblikket, derfor skal der flere træer og mere skov til at opsamle ekstra CO2.

Det er ind til videre den eneste mulighed vi har, indtil eksperter har opfundet en effektiv CO2 fangst og lagring andre steder end i naturen selv, og det bør, efter vores mening, altid være mere end 100% lagring af CO2.

Vi vil gerne opfordre til at eksperter også finder løsninger til, at få verdenshavene til at fjerne mere CO2, og kan se, at også CO2 fangst og lagring i undergrunden er nødvendige - og venter utålmodigt på, at eksperterne finder gode løsninger.


Er det bæredygtigt at genbruge, og at bruge genanvendte materialer?

Genbrug af materialer er et vigtigt skridt, men er ikke tilstrækkeligt.

Affald har allerede et CO2 aftryk på vores planet som ikke forsvinder af sig selv, selvom man ikke kan se det.

Affald bør laves i forskellige genanvendelige materialer som kan genbruges igen og igen, og affald skal sorteres.

Vi gør et stort nummer ud af at sortere alle de restprodukter fra emballage og forskellige materialer, som det er muligt, da det er en del af CO2 problemet.

Samtidigt medregner vi altid emballage og fragt i vores CO2 beregninger, så vi får mulighed for også at fange disse små dele af fuglen igen.


Genbrugte varer kan desværre også være næsten nye varer, og genbrugte varer der aldrig er blevet CO2 kompenseret - det vil sige, at varen stadig har et CO2 aftryk på vores planet som ikke er blevet fjernet, hvilket er uhensigtsmæssigt.

Først når en vare er fuldt ud CO2 kompenseret er den bæredygtig i vores optik.


Genbrugte materialer kan også være næsten nye, fra miner eller fra nyere varer som omsmeltes - der er derfor for stor risiko for, at nogle virksomheder snyder på vægten.

Først efter en CO2 kompensation, hvilket vil sige en CO2 lagring i ny skov eller i nye træer, kan man tale om egentlig bæredygtighed.

Når det er sagt, er det naturligvis vigtigt at genbruge så mange materialer som muligt - hvis de samtidigt CO2 kompenseres.


Er El-biler, vindmøller og solfangere bæredygtige?

Lad os sige, at det bliver de måske engang.

- der udledes stadig store mængder CO2 når der produceres disse "grønne" tiltag, og der gøres ikke noget ved det.
Det oplyses ikke til forbrugeren eller kunden, om varen er CO2 kompenseret, og med hvilken procentdel, eller hvor meget CO2 der er udledt når disse varer produceres, dels for produktionen og dels for materialer - det mener vi er en væsentlig fejl, og fører kunderne bag lyset.

Alle varer bør fra i dag CO2 kompenseres ved hjælp af CO2 fangst og lagring - Dette kan ske ved hjælp af lagring af CO2 i naturen selv, ind til der findes egnede menneskeskabte metoder.


Det seneste vi har læst om el-biler er, at de først kan indhente almindelige biler, efter el-bilerne har kørt 90.000 - 160.000 km. på el - det leder os videre til det næste spørgsmål, om bil-batterierne har den nødvendige kapacitet og levetid til, nogensinde at blive CO2 kompenserede uden skovarealer og træer til at lagre det store CO2 aftryk ved produktionen af batterierne.


Dette er et tidligere opslag.

Hvad er smykker kompenseret for CO2?


Rask® Jewelry Denmark / Rask® Smykker Danmark, har investeret i at få udfærdiget et beregningsprogram, som kan anslå et hvert smykkes CO2 aftryk.
Dette unikke program, giver os mulighed for at kompensere for dette beregnede smykke aftryk, ved hjælp af naturen selv.

Vi sigter imod, at forøge antallet af træer, og at forøge skovenes arealer dels i Danmark, og dels på andre arealer på vores Planet.


Forsvinder CO2 med det samme?

Nej CO2 forsvinder i øjeblikket kun ved hjælp af naturen selv. Træer og skovarealer omdanner CO2 til ilt og byggesten til træ, hvorved det lagres i træer og skovarealer.

Det er det smukke ved vores CO2 koncept, at vi inddrager naturen til at hjælpe vores Planet med at nedbringe den CO2 som udledes.

Desværre er det ikke tilstrækkeligt, at kompensere for den CO2 der udledes, idet CO2 koncentrationen på vores Planet er for høj allerede.

Derfor sigter vi i mod at få træer og skovarealer til at kompensere for smykker først, inden for en årrække på 5-10 år, hvorefter de træer og skovarealer vi donerer, vil optage yderligere CO2 fra vores Planet.


Vi mener at dette er den rigtige vej at gå, for at få reduceret CO2 fra vores Planet, og ville ønske, at andre ville gøre det samme, så hurtigt som muligt.

Det vi læser er, at videnskaben hele tiden ændrer på hvor store problemer der er med den globale opvarmning på grund af CO2, scenariet bliver til stadighed forværret, i takt med at videnskaben bliver klogere på vores Planets balance.


Er CO2 kompenserede smykker dyrere end andre smykker?

Svaret er til dels ja, idet donationer af træer og skovarealer ikke er gratis, men derimod et nødvendigt onde for, at komme i mål med en bedre CO2 balance for vores Planet.Vi forsøger altid, at reducere prisen så meget vi kan, uden det kommer til at gå ud over vores fælles planet.

Til gengæld modtager du et CO2 Certifikat / Et CO2 dokument som viser, at dit smykke over et stykke tid,

eller mere korrekt, de træer / det skovareal der er doneret sammen med dit køb af et smykke fra Rask,

er med til at reducere klodens CO2.
Leverandører af CO2 kompenserede smykker:

Alle fabrikanter kan i princippet få CO2 kompenseret deres smykker gennem Rask Jewelry Denmark - Også Danske Brands!


Vi har gennem en årrække samarbejdet med forskellige leverandører af smykker, som vi kan sælge som CO2 kompenserede smykker, efter vi har beregnet deres CO2 aftryk, så vi ved hvor meget CO2 som der skal kompenseres for.

Herefter er det Rask® som donerer træer og skovarealer for at hjælpe vores Planet.


Er det ikke bedre at bruge andre materialer til smykker?

Vi mener ikke at der er grobund for, at ændre smykkematerialer, idet det ikke vil vinde indpas hos forbrugerne.

Det er bedre, at kompensere for det aftryk, hvert enkelt smykke har på planeten, for at hjælpe vores planet til at få en bedre balance.

Der forsvinder desværre også skovarealer på planeten hvert år, hvorfor det er så vigtigt, at plante flere træer end der kompenserer 100%, derfor har vi udviklet dette koncept.


Uanset hvilket materiale et smykke er lavet af, bliver smykket kompenseret for 150% CO2 hos Rask ®. Det gør smykkerne og smykkematerialernes ens for planeten, idet de i hvert enkelt tilfælde vil hjælpe planeten med at fjerne mere CO2 end de selv har aftrykt på planeten.


Træer og skovarealer:

Vi samarbejder med de aktører på markedet som vi vurderer giver den bedste mening i forhold til vores koncept.

I øjeblikket har vi doneret træer og skovarealer i Danmark og i den Afrikanske regnskov.

Vi har der ud over doneret skovarealer i Danmark til at forbedre Biodiversiteten, for at støtte op om dette også.

Vi håber, at der kommer mere fokus på, at også verdenshavene kan hjælpe endnu mere i fremtiden


Beregninger:

Vores mission og mål er at forsøge verdens skovareal.

Hvert enkelt smykke bliver beregnet ved hjælp af et naturvidenskabeligt baseret CO₂-Beregningsprogram, som tager højde for metallernes forskellige kombinationer i de forskellige metaller der anvendes til smykker, f.eks. Gult guld i forskellige lødigheder, samt tager højde for, hvilke smykkesten eller ædelsten der er anvendt til smykket.


Resultatet af smykkets estimerede aftryk, bliver herefter kompenseret ved hjælp af nye træer eller skovarealer, i et antal eller et areal, som kan fjerne 150% aftryk på mellem 5 og 10 år, hvorefter træer og skovarealer får lov til at stå, så de vil hjælpe med at fjerne mere CO₂ fra vores fælles Planet.


Vores mission og mål er, at gøre det bedst muligt for vores fælles Planet, samtidigt med at støtte op omkring udviklingen af mere bæredygtige smykker.


Webshoppen vil blive justeret og udvidet i takt med at der kommer flere leverandører og flere smykker til.

Vi forsøger at finde de bedste smykker til dig, fra de enkelte leverandører i forskellige prisklasser.


Ekstra værdi for dig og planeten:

Smykkerne på vores webshop er alle med til at fjerne CO2, så du kan bære dem med god samvittighed, når du ved, at der gøres en stor indsats for at fjerne CO2.

Sammen med et smykke fra Rask®, medfølger der et lille unikt CO2 Certifikat, det er smykkekunst på et højere ingeniør videnskabeligt niveau.

Vi mener, at fremtiden vil vise, at det er en ekstra værdi og en investering i vores fælles Planet.


Priser på vores webshop:

Vores priser kan ikke sammenlignes med andres priser, idet alle priser på vores webshop viser priser for CO2 kompenserede smykker, samt at du ikke skal tænke på ekstra udgifter til værdiforsendelse efter du har set smykkernes priser.

Det mener vi er en bedre kundeservice til dig.


Vi viser en vejledende nypris (for et CO₂ Kompenseret smykke med et CO₂ Certifikat og fragt i Danmark).

Vi viser også tilbudspris (for et CO₂ Kompenseret smykke med et CO₂ Certifikat og fragt i Danmark).


Ind til videre, har vi valgt, at Alle priser er med værdiforsendelse til din privatadresse eller en pakkeshop nær dig. Gratis inkluderet fragt gælder i Danmark.


Tilbud og leveringstid:

Da vores CO2 koncept stadig er nyt og unikt, er vores webshop også unik.

Her hos Rask ® bestiller du smykket. Vi henter det hjem til dig, og kompenserer det, hvorefter vi sender det til dig.

Det kan give en lidt længere leveringstid end hos andre, men det er for at vi kan være sikre på, at der passes godt på vores fælles planet.


Hjælp til at dele vores CO2 koncept:

Del meget gerne dit kenskab til Rask ® med andre, så vi kan passe godt på hinanden og vores fælles Planet