RASK ® CO₂ kompenserede Smykker. Randers, Denmark. Carbon neutralized Jewelry

LINKS

Links:

Ædelmetalkontrollen       Navnestempelregister Danmark


Ædelmetalkontrollen       Stemplingsregler i udlandet


ecotree                          Grøn løsning


Klimatræ                       Plant et træ


Grow for it                     Fjern CO₂


Den Danske Naturfond    Skovbeviser


CONSITO                        Danmarks grønne tænketank

   

Logo Hvid / Gennemsigtig

Jewelry 150 % Neutral White - #raskco2
LOGO White RASK Sustainably Jewelry Carbon neutral - CO2 neutral - Bæredygtig - White
#raskco2
Jewelry Compensated by 150% CO2

logo Grøn / Gennemsigtig

RASK CO2 neutral Jewelry - #raskco2
LOGO RASK Jewelry Denmark - Smykker Danmark - Bæredygtige - Sustainably - CO2 neutral - Carbon neutral
#raskco2
Jewelry Compensated by 150% CO2