Logo RASK ® Fine CO₂ neutraliserede Smykker
CO₂ & CO₂e

CO₂-reduktion & CO₂e-kompensation

Læs nyt og mere under fanen bæredygtighed.

RASK Smykker Danmark gør Fine ægte smykker 150% CO2 neutrale og bæredygtige

RASK Smykker Danmark og CO₂: - Vi agerer allerede & har lancerert CO2-certifikatmærke til smykker.

Vi mener det er yderst vigtigt, at gøre mere, aktivt for at reducere CO₂, for at få vendt Planetens manglende CO₂-reducering.


RASK Smykker Danmark: Vi tager allerede det næste store skridt:

Som de første, og ind til videre de eneste i verden, har vi taget hul på at kompencere både Nye- og Gamle smykker, som ikke har et CO2e-certifikat, og som endnu ikke er blevet CO2-kompenseret.
CO2e Certifikatmærker fra RASK Smykker Danmark, lige som Diamantcertifikationer fra GIA.


Vi ved, at CO₂-belastningen af vores Planet, startede for lang tid siden, 200-300 år, hvor ingen havde fokus på CO2 & CO2e kompensation. Det betyder, at alt udvundet metal, og alle udvundne ædelstene, også genanvendt materiale, desværre endnu ikke er blevet fuldt ud CO2e-kompenceret.

Vi ved også, at der skoves meget træ hvert år på verdensplan, hvilket fjerner produktion af ilt og fjerner reduktion af CO₂.

Det gør vi noget ved, så vi får accellereret processen med at reducere CO₂, for at hjælpe vores fælles Planet og vores fælles miljø. 


Vi går først og fremmest ind for, at alle smykker gøres CO₂ neutrale, og at vores kunder skal have de ægte smykker de elsker.

Vi går ind for, at ædelmetal genanvendes i så stor grad det er muligt. - det sparer på fremtidig minedrift.

Vi går ind for kvalitet, dvs. massivt ædelmetal til smykker i guld og sølv. - De kan gå i arv gennem generationer - længere levetid.

Vi går ind for, at smykker upcycles, - Gamle smykker i god kvalitet kan pudses og poleres så de fremstår som nye igen - Længere levetid.

Vi går ind for, at smykkesten CO2-kompenseres, uanset om de er ægte eller laboratorieskabte.

Vi går ind for, at alle smykkematerialer CO2-kompenceres, så vi passer godt på vores planet, og vender CO2-belastningen.

Vi går ind for, at genanvendt ædelmetal også CO₂-kompenceres, idet metallet oprindeligt stammer  fra en mine.Smykker fra RASK er med til at reducere CO2.

Clobale CO2 emmisioner
Årlig CO2 emmision i verden

Lad os sammen gøre det bedre for vores børns planet, før det er for sent 💚🌳🌲

Vi har som mål, at reducere CO₂ så meget som det er muligt, når der købes Smykker, luksus, guld og sølv.

Ud fra de CO2-emmisioner vi holder øje med på internettet vedr. smykkematerialer, beregnes et teknisk velfunderet, estimeret CO₂e-aftryk for hvert enkelt smykke som efterfølgende kompenceres af RASK Smykker danmark.

Skovarealer er vigtige for vores natur og vores biodiversitet, og træer er gode til at optage mindst den samme mængde CO₂e fra atmosfæren, som et smykke belaster vores planet med, og vi planter gerne flere end der er buug for.

Lad os sammen, gøre det lidt bedre for vores fælles Planet 🌍

RASK.one Smykker og CO₂ - Salg af lækre smykker på en helt ny måde, der er meget bedre for Jordkloden.

RASK SMykker Smykker - et mere positivt co2 budskab
RASK SMykker Smykker - et mere positivt co2 budskab
RASK SMykker Smykker - et mere positivt co2 budskab
RASK SMykker Smykker - et mere positivt co2 budskab
RASK SMykker Smykker - et mere positivt co2 budskab

Lad os se lidt på minedrift inden for smykkeindustrien.

Miner til ædelsten og ædelmetal er store, og udleder store mængder CO2 til vores planets atmosfære.

Vi vil gerne gøre mere, aktivt for, at kompensere, så vi kan få vores planet i balance igen.

CO2: - Vi bliver nød til at agere NU!

RASK Smykker Danmark arbejder hårdt på, at alle vores varer kompenceres for at blive helt CO₂ -neutrale eller CO₂ - kompencerede, både med hensyn til virksomhedens egen andel, transport-andelen, og med hensyn til alle de enkelte smykkers andel.

Vi vil gerne være med til at reducere CO₂ så meget som overhovedet muligt.

Vi har tæt kontakt til forskellige samarbejdspartnere og eksperter for at få indsamlet, CO₂ værdier inden for smykkebranchen / smykkeindustrien.


Vi har taget kontakt til:

"Unided Nations - Act Now".

"Teknologisk Institut"

Udenlandske aktører på området

"DTU Danmarks Tekniske Universitet"


Vi har søgt på Google, for at finde Energi forbrug og CO₂ belastning for anvendte materialer inden for smykkeindustrien.

De data vi har udtrukket fra de forskellige kilder, har vi samlet i vores beregninger, således at vi på et rimeligt korrekt teknisk velfunderet grundlag, kan beregne hvor mange træer der skal til for, at rette op på det energiforbrug, og de CO₂ belastninger de forskellige materialer udgør i 'g CO₂ pr. g anvendt materiale'.

Resultaterne har stadig en vis spredning og usikkerhed, da det endnu ikke er lykkedes, at finde hverken en global standard eller en national standard, for disse/alle tal på nuværende tidspunkt.


Vi har en høj standard, og anvender, er de højeste belastninger for hvert smykke-materiale vi kan finde.

Der er stor forskel på belastninger for de enkelte ædelmetaller i forskellige lødigheder, og for ædelsten i forskellige naturlige, laboratorieskabte, og imitationer.

Nedenstående tal vises bedst på en computer.

NB! Nedenstående tal kan allerede være korrigeret til nye større eller mindre estimater!

NB! Tal skal tages med et vis forbehold, at de er udtrukket fra oplysninger fundet på Google!


Smykkesten Materiale  g CO2 belastning/g materiale

Diamanter fra mine i Afrika: ca. 7.510.000 g CO2/g  (Åben mine)

Diamanter fra Laboratorie: Ca 1/3 : 2.510.000 g CO2/g

Kilde: Imperial Consultants

Kilder:

2014 Frost & Sullivan
2019 S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE INC.

2022 PostNord

2022 ecotree

2022 Klimatræ

2022 Verdo forsyning

2022 N1 EL-forsyning (afventer)

2022 Energinet

2022 Projektsero

CO2 og transport:

CO2 udledninger ved forsendelser:

Kilde PostNord Miljøberegner:

i DANMARK


Almindeligt brev     50g =  12 gCO2

Almindeligt brev   100g =   45 gCO2

Almindeligt brev   250g = 119 gCO2 

Almindeligt brev   500g = 208 gCO2

Almindeligt brev 1000g = 446 gCO2

Pakke               1000g =    64 gCO2

Kvickbrev              50g =   51 gCo2


CO2 og skov samt træer:

CO2 udledninger ved forsendelser:

Kilde PostNord Miljøberegner:

i EU


Almindeligt brev    50g =   22 gCO2

Almindeligt brev   100g =  82 gCO2

Almindeligt brev   250g = 219 gCO2

Almindeligt brev   500g = 383 gCO2

Almindeligt brev 1000g = 821 gCO2

Pakke                1000g = 564 gCO2CO2 udledninger ved forsendelser:

Kilde PostNord Miljøberegner:

Uden for EU


Almindeligt brev   50g =   140 gCO2

Almindeligt brev  100g =  525 gCO2

Almindeligt brev  250g = 1399 gCO2

Almindeligt brev  500g = 2448 gCO2

Almindeligt brev 1000g = 5246 gCO2

Pakke                1000g = 6464 gCO2Træ:

Et træ absorberer over 25 kg CO2 om året kilde: ecotree

Ahorn       800 kgCO2 absorberet

Douglas       900 kgCO2 absorberet

Vintereg       900 kgCO2 absorberet

Lærk       900 kgCO2 absorberet

*(Laveste oplyste) Strandfyr       300 kgCO2 absorberet

Rødeg       600 kgCO2 absorberet

Korsikansk fyr       500 kgCO2 absorberet

Skovpakke 33 træer   28300 kgCO2 absorberet


Et træ kilde: Klimatræ: optager ca.                 21.000g CO2/år

Kilde:

Copyright: Må citeres med kildeangivelse ”Skovpolitisk Udvalg, 2011”

Et skovareal optager mindst 2-30 tons CO₂ pr. Ha. pr. år

Et skovareal optager derved mindst 200g-3.000g CO₂ pr. m2 pr. år.

Et skovareal doneret til Den Danske Naturfond, forøger mulighederne for biodiversitet.

CO2 og firmaet:

RASK Smykker Danmark - mindre CO2

RASK.one Smykker Danmark er et kvalitets- og miljøbevidst firma, med et lille fysisk areal.

Et firma med et mindre areal, har en lavere CO₂ belastning på klimaet.


Tiltag til reduktion af CO₂:

CO₂-neutral hjemmeside for vores kunder og os.

Stort set alle lyskilder er udskiftet til LED.

Stort set alle ruder er udskiftet til energiruder.

Igangværende stor forbedring af isolering og tætning.

Vandbesparelser, udskiftning af sanitet og opsamling af regnvand.


Forsyningsselskab: Hylder FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og har særligt fokus på at realisere tre af FN’s mål, nemlig 6, 7 og 13. De stemmer overens med vores vision om at være et grønt skridt foran.

Leverandøren har doneret 2000 træer alene i 2021.

 

 • Varme:
  Fjernvarme, faktisk så grøn, at den står for 44% af Danmarks samlede mål om at reducere CO2 med 70%. Samtidig vil den i 2030 være CO-neutral. Så skifter du fra naturgas til fjernvarme, sparer du klimaet for cirka 3,8 tons CO2 hvert år.
  Fjernvarmedekleration 2021:
  CO₂-ækvivalenter 2,6 Kg/GJ / 9,3 g/KWh


 • EL: Beregnet standard, iht. anvisning fra forsyningsselskab.

 • Vand


Forsyningsselskabernes CO₂ tal pr. m² boligareal / pr. KWhForsyninger bliver kompenceret ved plantning af træer.

RASK Smykker Danmark gør mere, for at fremme bæredygtighed.

Vi anvender ingeniørberegninger til at estimere & kompencere for CO2-ækvivalenter.


Nogle smykkebrands i Danmark, og på resten af vores planet, sørger heldigvis for, at tilbyde deres kunder mere bæredygtige smukker - nogle virksomheder sørger for, at transporten af smykkerne kompenceres for CO₂ - Andre smykkebrands tilbyder nogle af deres smykker som specielt bæredygtige, hvilket også er rigtigt fint - andre gør en indsats for, at gøre deres virkomheds aftryk mere bæredygtigt - over tid.


RASK Smykker Danmark gør en ekstra indsats: Vi arbejder på at gøre alle smykker helt CO₂ neutrale, og sandsynligvis mere end neutrale, så de ligefrem bidrager til et bedre miljø på vores fælles planet.

RASK Smykker Danmark beregner hvert enkelt smykkes CO₂-aftryk på vores planet, helt fra udminingen, til vores kunder har deres smykker i hånden.

Hvert enkelt smykke består af forskellige materialer i forskellige mængder - nogle materialer har et stort CO₂-aftryk der skal kompenceres, for at vi kan komme i mål med at få et bedre klima på planeten - Det gør RASK.one Smykker Danmark, noget aktivt ved.

ALLE smykker kompenceres med donation af skovarealer og træer, fra materialerne var i jorden, til de ender som smykker hos vores kunder.

Det mener vi, at det er den rigtige måde at beregne CO₂-aftryk og CO₂-kompensation på.

Derved får vores kunder et CO₂-nautralt footprint, og vores fælles planet får hjælp.


Skønne smykker af ægte ædelmetal med ædelsten, har altid været et tegn på at mennesker elsker hinanden, og det skal vi naturligvis blive ved med.


Ægte smykker af ægte gult guld eller af ægte sølv, kan gå i arv gennem flere generationer, og disse smykker har endnu en fordel, at de kan poleres op, så de fremstår helt nye igen, efter de er blevet brugt, og eventuelt er blevet ridsede i brug. 


Naturen og Kloden er under et stort pres i øjeblikket, og har været det gennem mange generationer - men vi har en løsning hos RASK Smykker Danmark.


Store CO₂ udledninger fra mennesker skader vores fælles hjem Jordkloden og vores natur.

Det gør RASK Smykker Danmark mere aktivt for at reducere - lidt mere end andre smykkevirksomheder.

Vi sælger Lækre Smykker i ædelmetal og med ædelsten, med et mere positivt CO2 budskab.


Ved salg af smykker hjælper vi vores natur og vores planet med at få reduceret belastningen af CO₂.

Hvert eneste smykke der sælges hos os, udløser en donation af mindst et træ til at optage CO₂ - ikke kun for transporten af smykket, der ikke er den største af belastningerne - der beregnes et helt estmat, på hele aftrykket, fra udmining af ædelmetal og ædelsten, samt de processer materialerne har været igennem før de ender som smykker.


Der er desværre endnu ikke skabt, hverken Danske eller Udenlandske standarder for, hvordan alt CO₂ reduceres - Så det gør RASK Smykker en indsats for at få forbedret.


Vi anvender data vedr. CO₂-aftryk, der er udtrukket fra internettet, til at estimere det mest sandsynlige aftryk. Herefter kompenceres dette aftryk, ved donationer af såvel skovarealer, som donationer af træer, alt dette for at hjælpe vores natur, vores miljø, og vores Planet.


Vi tager hele CO₂-rejsen for smykket:

 • Udvinding af materialer fra miner.
 • Transport og bearbejdning af materialerne og halvfabrikata til producenter mv. her kalkulerer vi med mindst 3 transporter og bearbejdninger af materialet, før det er et smykke som kan købes af RASK.one Smykker Danmark til videresalg.
 • Transport til os, og transport til vores kunder.
 • Dette gælder også for genanvendte smykker, med mindre der forefindes et CO2-certifikat på smykket.
 • På denne måde, ved donation af træer, kan vi over en årrække, nå at kompencere for alle de CO₂-ækvivalenter materialerne til smykkerne har haft på vores planet.
 • Det er efter vores mening bæredygtighed som betyder noget reelt.


Køber du smykker hos RASK.one Smykker Danmark, er du altid med til at passe meget bedre på vores børns planet Jordkloden 🌍 også mere end hos andre smykkefirmaer i Danmark.

Nedenstående foto er fra en mine - dette viser, at det må have kostet meget store mængder CO₂ at udvinde materialet.

Foto af en mine
RASK Smykker passer på vores fælles hjem Jordkloden og hjælper vores fælles natur
RASK Smykker passer på vores fælles hjem Jordkloden og hjælper vores fælles natur

Velkommen til RASK.one Smykker Danmark.

Her kan du læse lidt mere om hvilke smykker du kan vælge, og hvad vi gør for vores planet når du køber et smykke hos os.

Verdens, måske mest bæredygtige smykker. Kompensation af smykkernes CO2-aftryk.


RASK Smykker Danmark: har mange forskellige smykker at vælge imellem, flest nye smykker, men også upcyclede smykker og smykker af 100% genanvendt ædelmatal.

Ringe: Ædelmetalringe, Guldringe, Sølvringe, ringe med og uden sten, Prinsesseringe, Solitaireringe, Rosetringe, Halo-ringe med en til tre Haloer. Diamantringe, Ædelstensringe, Perleringe, Signetringe, Hjerte ringe, Crown ringe, Viking ringe, stabelringe, forlovelsesringe, vielsesringe, Allianceringe halv- og helalliance, Jubilæumsringe, Anniversary- og Eternity bands. smalle ringe og brede ringe, samt ringe i forskelligt guld. gult guld, hvidguld, rødguld, platin, Sterling sølv, og guld i forskellige lødigheder, 8K, 9K, 10K, 14K, 18K guld. 

Kæder: Her kan du vælge kæder fra hele verden. der er rigtigt mange forskellige kæder at vælge i mellem i forskellige Kædetyper: (Alfabetisk) Anker brokæde (Mariner), Ankerkæde dobbelt, Ankerkæde facet (cable diamond cut), Ankerkæde lang (Long curb), Ankerkæde rund (cable round). (Trace chain), Ankerkæde åben, Bismarkkæde (Garabaldi), Bygkæde (Barleycorn). 
Bysantinerkæde, Dollarkæde, Fantasikæde, Figarokæde, Fletningskæde (Zopf), Havrekæde, Hindbærkæde (Rolo). Hjertekæde, Hvedekæde, Kongekæde, Kordelkæde (Robe), Kryds og tværs kæde, Cris cross). Kuglekæde (Bead), Nøglehulskæde (Keyhold chain), Olivenkæde, Palmakæde, Panser brokæde (Mariner), Panser dobbelt, Panser S kæde, Panser tvilling, Panserkæde, Panserkæde Facet (Miami / Cuban). Pantherkæde, Papirclipkæde (ellogated Link), Rævehalekæde (Franco), Sildebenskæde. Singapore Singaporekæde, Slangekæde firkantet, Slangekæde rund, Spejlkæde (Mirror link chain). Tenniskæde, Tigerøjekæde, Tondakæde, Veneziakæde (boks), Veneziakæde afrundet, Ædelstenskæder, Ærtekæde.

Kæderne laves i ArmbåndAnkelkæder og halskæder, og der er desuden en langt række armringe at vælge i mellem.

Top class luksus kæder af 18K guld med deluxe detaljer og finish, kan du også finde hos RASK Smykker Danmark.

Af andre smykker hos RASK, kan vi nævne Charms, Vedhæng, Medaljons, Initial-smykker, Herresmykker, Børnesmykker, Smykker til kvinder, 

Ud over smykker, kan du også finde andre artikler og anden hjælp inden for smykkeindustrien til inspiration og baggrundsviden.


Smykke-design program: Se vores st-smykkeprogram, har du mod på selv at vælge ædelmetal og sten til dit næste smykke, så har RASK.one Smykker Danmark et virtuelt program, hvor du kan se mange forskellige smykker, nogle af smykkerne har flere muligheder for valg af ædelsten og ædelmetal samt guld-lødigheder. Nogle af smykkerne har mange forskellige ædelsten af vælge imellem, her kan vi nævne, et eksempel hvor der er mulighed for at vælge i mellem forskellige sten-former. Rund Round, Oval, Pæreformet Pear, Marquise, Square, Emerald, Heart, Asscher, Cushion, Straight Baguette.

Samt ædelstensvalg; Granat Garnet, Amethyst, Aquamarine, Diamant Diamond, Zirkonia CZ, Smaragd Emerald. Alexandrite, Rubin Ruby, Peridot, Safir Sapphire, Opal, Tourmaline, Citrin Citrine. 
Topaz, Tanzanite, Zircon, Moissanite, Onyx, Røgkvartz Quartz, Iolite. Månesten Moonstone, Spinel. Chrysoprase.
Af diamanter kan du desuden vælge imellem Naturlige Diamanter med, eller uden diamantbevis, Laboratorieskabte diamanter med eller uden diamantbevis, og imitationer i forskellige farver.


RASK Smykker Danmark og CO₂ / CO₂e:

Vi gør mere aktivt for at fjerne CO₂. Her kan du være sikker på at vi har smykker som er mere bæredygtige end hos andre smykkebrands.

Virksomheden tilbyder kunder smykker, som alle er kompenceret for CO₂ / CO₂e fra materialerne var i jorden, til smykkerne lander hos vores kunder.

For at gøre det bedre for Planeten, er Vi en "lille" virksomhed rent fysisk - Vi er en virksomhed der er lidt anderledes end en almindelig smykkeforretning.


RASK.one Smykker Danmark, er en blanding mellem kontor og butik, da vores fokus er, at finde smykker til vores kunder hos vores leverandører, og gøre dem mere bæredygtige ved beregning og kompensation af CO₂e.
Tiden bliver derfor brugt på kunder og på beregninger, og ikke så meget som at stå bag ved en disk og vente på kunder. Vi er primært en online virksomhed med god kontakt til vores kunder, som leder efter nye smukke smykker.


Lidt mere om CO₂ / CO₂e hos RASK.one Smykker Danmark: Alle de forskellige smykke-kategorier er kompencerede. Det har vi fokuseret på, for at hjælpe vores fælles planet med at komme hurtigere i ballance, på grund af det massive pres, fra flere generationers forbrug af fossile brændstoffer, til fremskaffelse af smykkematerialer.

Når du køber smykker hos RASK.one Smykker Danmark, plantes der træer og doneres der skovarealer, for at hjælpe planeten, naturen og biodiversiteten i Danmark.

RASK.one Smykker Danmark samarbejder med De Danske Naturfond og Klimatræ.

Det smykke du vælger, bliver beregnet for hvad materialerne har kostet Planeten mht. CO₂e, en omregnet ækvivalent for drivhusgassernes negative virkning for planeten.

Hvert enkelt smykke beregnes - om der er tale om ringe med eller uden sten, armbånd, halskæder, vedhæng, øreringe mv. 

Er der valgt et smykke med et stort CO₂e aftryk, bliver der plantet mere end blot 1 træ som kompensation.

Er der valgt et mindre smykke, kompenceres der med 1 træ, som vil bidrage postitvt, langt ud over hvad smykket har belastet kloden med. Det synes vi er den bedste måde, for at hjælpe både vores kunder og vores fælles miljø.


Lad os sammen gøre noget godt for vores fælles planet når vi handler smykker.

Du kan selv gøre en meget stor forskel, ved at give RASK Smykker Danmark topkarakter på vores Google anmeldelser 

Det vil være med til at fremme kendskab til hvordan vi kan hjælpe vores fælles planet.


NYHED

Ringmål - Ringstørrelse - Gratis download til udprint i A4 - RASK Smykker Danmark

Ringmål - Ringstørrelse - Gratis

MILJØ

RASK Smykker giver kunderne et grønt kunde footprint

RASK Smykker

Et grønt kunde footprint

RASK Smykker Danmark passer på vores planet

Opfordring:

Du bør huske at se på vægt og dimensioner?

Stil krav om specifikationer til din smykkeforhandler.

se på smykkets vægt og størrelse samt CO₂ miljø-belastning.

Vi synes, at dit smykke bør være en investering i både værdi og i vores fælles Planet.